Van 5 LMS’en naar 1 Totara

Motile | Totara case | tegel | UP learning

Om haar lesmethodes uit te serveren, hield Motile vijf leeromgevingen in de lucht en het eind was nog niet in zicht. Motile wilde daarom hun klanten vanuit één leerplatform kunnen bedienen en kwam bij Totara uit.

Met geld leren omgaan

Nibud | Moodle case | UP learning

Verantwoord omgaan met geld? Bij het Nibud ondersteunen ze hun klassikale trainingen met een online aanpak.

Ondernemers voor ondernemers

Universeel Ondernemen | Moodle case | UP learning

Via Universeel Ondernemen creëren ondernemers hun eigen online leeromgeving voor medewerkers of klanten. Met Moodle als basis.